Rounded Rectangle: Omschrijving:
Maken rapportage van alle key performance indicators voor elke machine door de hele fabriek.

Praktijk:
Op pc voert teamleader in: productie target (ivm pauzes), productie stops + reden.
Uit bestaand traceability system worden soort en aantallen van geproduceerde producten gehaald.
Hieruit worden alle key-performance indicatoren berekend en op scherm getoond.
Aan einde van de productie dag print shiftleader rapporten van alle machines. Deze worden in productie meeting besproken en bij machine opgehangen.
Ook diverse pareto rapporten worden gemaakt.

Invulling:
Efficiënte database opgezet voor opslag gegevens.
Windows forms programma voor invoer gegevens en printen.
Groot aantal procedures voor afleiden van gegevens.
Groot aantal Pareto rapporten in excel.
Rounded Rectangle: De volgende gegevens voor iedereen oproepbaar op het scherm, en te printen.

Lijst: Key Performance Indicators:
Avaiability
Rate of quality products
Performance efficiency
OEE
Standaard productie hours
Labour Efficienty
Good
Target
Operator(aantal)
Bad
Rework on hold
Geen productie(min)
En de opmerkingen per downtime 
en per shift
Rounded Rectangle: De volgende gegevens beschikbaar in excel, iedereen kan er mee ‘spelen’.

Lijst Pareto’s: 
(selecteerbaar per lijn, machine of hele fabriek)
Downtime
Downtime Occurrency
Scrap
Availability
Rate of Quality products
Performance efficienty
OEE
Labour efficienty
Standard Labour Hours
Rework
Good
Bad
Text Box: Gomation

Automation & Controls Engineering
Text Box: Home
Rounded Rectangle: Site Map
Rounded Rectangle: Recente Projecten
Text Box: Techniek
Text Box: Persoon
Rounded Rectangle: Rapportage key performance indicators OEE etc, voor hele fabriek.
Text Box: Besturing machine + Poka-yoke check via traceability systeem
Text Box: Integratie Xray in assembly machine met Poka yoke checks.
Text Box: Besturing machine + koppeling database voor detailleerde rapportering.
Show Detail
Rounded Rectangle: NewSite