Rounded Rectangle: Omschrijving:
Bestaande assemblage machine, besturing vernieuwen 100% controle op wat zich afspeelt.

Praktijk:
Nu volledig duidelijk welke truuks operators uitvoeren, en ook geblokkeerd, het geassembleerde deel kan nu alleen gemaakt worden zoals is voorgeschreven.

Invulling:
Bestaande assemblage machine, besturing vernieuwen alle bestaande apparatuur hergebruiken nu direct koppelen aan PLC. 
Ontwerp database voor opslag alle relevante gebeurtenissen in de machine; welk deel gemaakt, uit welke sub componenten (2d of bar-codes), alle testen met hun resultaten (goed/fout) ofwel meetwaarde. 
Omdat er hechte samenwerking is tussen PLC en database zijn we erg flexibel, b.v. boodschappen op het scherm en alle tests zijn per product in/uit schakelbaar. 
Door inbouw van controle’s o.a. volledig zeker dat elke component 1x gebruikt word.

Windows-forms programma die voortgang laat zien met gekleurde blokjes van boven naar beneden groen = ok rood is fout.
Text Box: Gomation

Automation & Controls Engineering
Text Box: Home
Rounded Rectangle: Site Map
Rounded Rectangle: Recente Projecten
Text Box: Techniek
Text Box: Persoon
Text Box: Rapportage key performance indicators OEE etc, voor hele fabriek.
Text Box: Besturing machine + Poka-yoke check via traceability systeem
Text Box: Integratie Xray in assembly machine met Poka yoke checks.
Rounded Rectangle: Besturing machine + koppeling database voor detailleerde rapportering.
Rounded Rectangle: NewSite